Tutkimuksellisuus biologian opetuksessa - Esimerkki solubiologian tutkimustyöstä

  • Justus Mutanen

Abstract

Tutkimuksellinen lähestymistapa luonnontieteiden opetuksessa korostaa opiskelijoiden omaa roolia ja aktiivisuutta. Tutkimuksellisuus sisältää tieteellisen tutkimuksen piirteitä, esimerkiksi tutkimuskysymysten ja hypoteesien muotoilua, tutkimuksen suunnittelua ja tulosten tulkitsemista. Tutkimuksellisen lähestymistavan on todettu lisäävän positiivisia asenteita luonnontieteitä kohtaan ja parantavan oppimistuloksia. Tutkimuksellinen lähestymistapa on vaikuttanut myös vuonna 2016 käyttöön otettuihin peruskoulun ja lukion opetussuunnitelman perusteisiin. Tässä artikkelissa esitellään tutkimuksellisen lähestymistavan soveltamista biologian opetuksessa. Artikkelissa on esitetty käytännön biologian opetukseen liittyvä solubiologian tutkimustyö ja siitä neljä eri versiota, joissa tutkimuksellisuuden aste vaihtelee. Tutkimustyötä voidaan mukauttaa helposti erilaisten opiskelijaryhmien tarpeisiin kuitenkin siten, että opiskelijoiden aktiivisuutta korostetaan yhdessä tai useammassa tutkimustyön vaiheessa.

Published
2017-02-20
How to Cite
Mutanen, J. (2017). Tutkimuksellisuus biologian opetuksessa - Esimerkki solubiologian tutkimustyöstä. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 2(1), 49-56. Retrieved from https://www.lumat.fi/index.php/lumat-b/article/view/214