Geenivaraoppia kouluille - Tutustu ravintokasvien monimuotoisuuteen

  • Merja Hartikainen
  • Pirjo Tanhuanpää
  • Teija Tenhola-Roininen
  • Elina Kiviharju

Abstract

Geenivaroilla tarkoitetaan tässä yhteydessä nimenomaan ihmisen hyödyntämien eliöiden monimuotoisuutta, niin kasveja kuin eläimiä. Kasvigeenivaroja ovat esimerkiksi maatiaisrukiit ja Suomessa jalostetut ruislajikkeet, suomalaiset paikallisomenalajikkeet tai spontaanisti syntyneet kerratut metsäruusut. Eläingeenivaroja ovat esimerkiksi kyyttö ja maatiaiskana, metsien geenivaroja monimuotoiset mäntymetsäpopulaatiot ja kalageenivaroja esimerkiksi siikapopulaatiot.
Geenivarojen säilytystä, suojelua ja käyttöä edistämään perustettiin 2000-luvun alussa Kansalliset eläin- ja kasvigeenivaraohjelmat. Luonnonvarakeskuksen koordinoimat ohjelmat ovat valinneet geenivaroja säilytettäväksi kansallisiin kokoelmiin. Niiden monimuotoisuutta on tutkittu erityisesti geneettisillä analyyseillä. Suomi on sitoutunut geenivarojen säilytykseen kansainvälisillä sopimuksilla (CBD 19931 ja IT-sopimus 20042). Geenivarojen suojelu on kriittinen osa ihmiskunnan ruokaturvaa: monimuotoiset ravintokasvit ovat jalostustyön perusta tulevaisuuden haasteissa. 

Published
2017-02-20
How to Cite
Hartikainen, M., Tanhuanpää, P., Tenhola-Roininen, T., & Kiviharju, E. (2017). Geenivaraoppia kouluille - Tutustu ravintokasvien monimuotoisuuteen. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 2(1), 2-7. Retrieved from https://www.lumat.fi/index.php/lumat-b/article/view/217