Luonnontieteen luonne kemian opetuksessa

  • Veli-Matti Vesterinen

Abstract

Luonnontieteen luonteen ymmärryksen kehittämistä pidetään yhtenä tiedeopetuksen keskeisimpänä tavoitteena. Tässä artikkelissa pohdiskellaan luonnontieteen luonteen roolia kemian opetuksen tavoitteissa sekä nostetaan tutkimuksesta esimerkkejä, miten aihetta voi opettaa. Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisessa opetuksessa luonnontieteen luonteen ymmärryksen ei tulisi olla elämästä irrallista teoreettista tietoa, vaan sen pitäisi tukea kestävämmän tulevaisuuden rakentamista sekä omien valintojen kestävyyden arvioimista. Tiedon ja ymmärryksen lisäämisen lisäksi oppilaita tulisikin kannustaa kestävän kehityksen tekoihin sekä yksilötasolla että yhteisöllisesti. Artikkeli pohjautuu kirjoittajan väitöskirjatutkimukseen ja sen jälkeiseen tutkimukseen.

Published
2016-09-16
How to Cite
Vesterinen, V.-M. (2016). Luonnontieteen luonne kemian opetuksessa. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 1(2), 20-23. Retrieved from https://www.lumat.fi/index.php/lumat-b/article/view/227
Section
Kemian luonne tieteenä: Kokeellinen ja tutkimuksellinen kemian opiskelu