SOLO-taksonomia avuksi kemian tutkimukselliseen opetukseen

  • Päivi Tomperi

Abstract

Opettajien tutkimusperustainen ammatillinen kehittyminen on edellytys sille, että uusien valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden sisältämät uudistukset, kuten tutkimuksellisuus ja kestävä kehitys, tulevat kouluissa opetuksen käytäntöihin niiden hengen mukaisesti. Tässä artikkelissa käsitellään SOLO-taksonomiaa tutkimuksellisen kokeellisen oppimisen tukena kemian opetuksessa. Tutkimuksellisen lähestymistavan tarkasteleminen SOLO-taksonomian kautta tuottaa opettajille yhteistä käsitteistöä tiedon yhteisöllistä rakentelua varten. Artikkeli pohjautuu väitöskirjatutkimukseen, jossa tutkimuksellisen kokeellisen opetuksen koulutusmallissa kokeellisten työohjeiden kehittelyvaihe SOLO-taksonomian avulla edeltää käytännön vaihetta, jossa opettaja kokeilee ja testaa käytännössä uutta opetusmenetelmää. Tutkimusten mukaan vasta opettajan havainto siitä, että oppijat oppivat paremmin, johtaa käsitteelliseen muutokseen.

Published
2016-09-16
How to Cite
Tomperi, P. (2016). SOLO-taksonomia avuksi kemian tutkimukselliseen opetukseen. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 1(2), 32-37. Retrieved from https://www.lumat.fi/index.php/lumat-b/article/view/230
Section
Kemian luonne tieteenä: Kokeellinen ja tutkimuksellinen kemian opiskelu