Tieto- ja viestintätekniikka kemian opetuksessa

  • Johannes Pernaa

Abstract

Tässä artikkelissa tarkastellaan kestävän kehityksen edistämisenkin kannalta keskeisen tieto- ja viestintätekniikan (TVT) mahdollisuuksia kemian opetuksen ja oppimisen tukena. TVT on yläkäsite, jonka alle sijoitetaan kaikki erilaiset mediat ja teknologiat, joita voidaan käyttää tietojenkäsittelyn tukena. Aihe on laaja ja vaatii rajaamista. Siihen käytetään sulautuvan oppimisen teoriaa (engl. blended learning), joka on yksi TVT:n opetuskäytön mahdollisuuksia mallintava teoriakehys (ks. Pernaa & Aksela, 2013). Artikkelissa peilataan TVT:n käytön mahdollisuuksia myös suomalaisiin kemian opetussuunnitelman perusteisiin, mikä antaa tarkastelulle konkreettisen opettajanäkökulman. Pohdinnan tueksi esitetään esimerkkejä ja ohjelmistosuosituksia, joita opettajat voivat hyödyntää opetuksessa. Artikkeli pohjautuu osittain Johannes Pernaan vuonna 2011 valmistuneeseen väitöskirjatutkimukseen (Pernaa, 2011), jossa tutkittiin, miten TVT-pohjaisia kemian oppimisympäristöjä kehitetään tutkimuspohjaisesti. Oppimisympäristöjen kehittäminen on tärkeä näkökulma aiheeseen, minkä vuoksi siihen syvennytään myös tämän artikkelin lopussa.

Watch video preview of the article:

https://youtu.be/U0tPCKWzWco

Published
2016-09-16
How to Cite
Pernaa, J. (2016). Tieto- ja viestintätekniikka kemian opetuksessa. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 1(2), 38-42. Retrieved from https://www.lumat.fi/index.php/lumat-b/article/view/231
Section
Tieto- ja viestintätekniikka kemian opetuksessa: Mallit ja molekyylimallinnus