Mittausautomaatio kemian opetuksessa

  • Simo Tolvanen

Abstract

Mittausautomaatiota, eli tietokoneavusteista datan tuottamista ja käsittelyä, voidaan hyödyntää laajalti kokeellisessa työskentelyssä. Tässä tekstissä käydään läpi kokeellisuudelle asetettuja tavoitteita, ja tarjotaan ideoita mittausautomaation hyödyntämiseen erityisesti tutkimuksellisessa työskentelyssä. Tutkimuksellisessa työskentelyssä kokeellisuus on osa laajempaa prosessia, jossa oppilas hyödyntää aiempaa tietoaan ja kokeellista työskentelyä tutkimusongelman ratkaisussa.

Published
2016-09-16
How to Cite
Tolvanen, S. (2016). Mittausautomaatio kemian opetuksessa. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 1(2), 43-46. Retrieved from https://www.lumat.fi/index.php/lumat-b/article/view/232
Section
Tieto- ja viestintätekniikka kemian opetuksessa: Mallit ja molekyylimallinnus