Metakäsitteellinen näkökulma kemiallisten sidosten opettamiseen

  • Jarkko Joki

Abstract

Kemian opetuksen tutkimuksessa on havaittu, että oktettisäännön käyttö kemiallisten sidosten opettamisen yhteydessä aiheuttaa usein oppilaille vaihtoehtoisen oktettiviitekehyksen. Se haittaa mielekkään, selitysvoimaisen ja tieteellisesti asianmukaisen ymmärryksen muodostamista kemiallisista sidoksista. Yhtenä osana metakognitiota on metakäsitteellisyys. Metakäsitteellisen ymmärryksen lisääminen kemian opetuksessa auttaa oppilaita hahmottamaan erilaisten käsitteiden, mallien ja skeemojen luonnetta, käyttötarkoitusta ja rajoja. Tässä artikkelissa tarkastellaan kemiallisten sidosten opettamista metakäsittellisestä näkökulmasta.

Published
2016-09-16
How to Cite
Joki, J. (2016). Metakäsitteellinen näkökulma kemiallisten sidosten opettamiseen. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 1(2), 51-54. Retrieved from https://www.lumat.fi/index.php/lumat-b/article/view/234
Section
Tieto- ja viestintätekniikka kemian opetuksessa: Mallit ja molekyylimallinnus