Eriyttäminen kemian opetuksessa

  • Päivi Kousa

Abstract

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten arjesta tutut tiede-, teknologia-, yhteiskunta- ja ympäristöaiheet paitsi kiinnostavat ja motivoivat oppimaan, voivat toimia myös hyvänä pohjana eriyttävän opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Helsingin yliopiston kemian opettajankoulutusyksikössä on havaittu opettajien tarpeet ja ryhdytty tutkimaan, miten aineenopettajaopiskelijoita ja jo työelämässä olevia opettajia voitaisiin parhaiten tukea. Sopivan lisä- ja täydennyskoulutuksen avulla voidaan paitsi vastata tuen tarpeeseen, tarjota myös monipuolisia opetusmalleja ja tietoa, joista on hyötyä kaikenlaisten oppijoiden opetuksessa.

Published
2016-09-16
How to Cite
Kousa, P. (2016). Eriyttäminen kemian opetuksessa. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 1(2), 77-79. Retrieved from https://www.lumat.fi/index.php/lumat-b/article/view/240
Section
Eheytyvä ja ilmiöpohjainen opetus: Innostavat opetuksen työtavat