Kemian noviisiopettajien osaaminen ja tuen tarve

  • Heidi Handolin-Kiilo

Abstract

Tässä artikkelissa käsitellään kemian aineenopettajien osaamista ja tuen tarpeita. Opettajan osaamisen rakentumista tarkastellaan erityisesti ns. Grossmanin teoriamallin mukaisesti. Artikkeli pohjautuu lisensiaatintutkimukseen, joka käsittelee vastavalmistuneiden kemian aineenopettajien käsityksiä työelämän ensimmäisten vuosien osaamisesta ja työn haasteista sekä tuen tarpeista. Tutkimustietoa kemian aineenopettajien osaamisesta ja hyvinvoinnista ammatissaan sekä työyhteisössään tarvitaan esimerkiksi kehitettäessä koulutusta. Tietoa tuen tarpeista mahdollisten haasteiden voittamiseksi tarvitaan myös muun muassa alalla pysyvyyden, katkeamattoman elinikäisen oppimisen ja ammatillisen osaamisen kehittämisen pohjaksi.

Published
2016-09-16
How to Cite
Handolin-Kiilo, H. (2016). Kemian noviisiopettajien osaaminen ja tuen tarve. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 1(2), 80-82. Retrieved from https://www.lumat.fi/index.php/lumat-b/article/view/241
Section
Eheytyvä ja ilmiöpohjainen opetus: Innostavat opetuksen työtavat