Argumentointi luonnontieteissä ja sen painottamisen mahdollisuudet luonnontieteiden kouluopetuksessa

  • Mikko Kesonen
  • Risto Leinonen
  • Jaana Herranen
  • Mervi A. Asikainen
  • Pekka E. Hirvonen

Abstract

Argumentointitaidon merkitys korostuu nykyajan tietoyhteiskunnassa. Argumentoinnin oppimiselle luonnontieteiden kouluopetus tarjoaa monia mahdollisuuksia, joiden puitteissa oppilaat voivat harjoitella erilaisten selitysmallien kriittistä arviointia kokeellisen havaintoaineiston pohjalta. Lisäksi argumentointia painottamalla voidaan tukea luonnontieteiden sisältötiedon oppimista ja välittää laaja-alaisempi kuva luonnontieteistä sekä niiden tiedonmuodostusprosesseista. Argumentoinnin avaamia mahdollisuuksia hyödynnetään toistaiseksi varsin maltillisesti luonnontieteiden opetuskäytänteissä. Tässä artikkelissa esitetään syitä miksi argumentointia tulisi painottaa enemmän luonnontieteiden kouluopetuksessa. Lisäksi artikkelissa esitellään työtapa, jonka avulla oppilaita voidaan ohjata luonnontieteille ominaiseen argumentointiin. Artikkeli pohjautuu LUMA SUOMI -kehittämishankkeeseen Ilmiöiden ihmetyksestä fysiikan oppimiseen argumentoinnin keinoin. Hanke edistää opetussuunnitelman perusteiden (OPS 2014) toteuttamista ja luo puitteita oppijalähtöiselle luonnontieteiden kouluopetukselle tutkimusperusteisin keinoin.

Published
2017-11-29
How to Cite
Kesonen, M., Leinonen, R., Herranen, J., Asikainen, M., & Hirvonen, P. (2017). Argumentointi luonnontieteissä ja sen painottamisen mahdollisuudet luonnontieteiden kouluopetuksessa. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 2(4), 6-15. Retrieved from https://www.lumat.fi/index.php/lumat-b/article/view/321