Koski, T., Mohamed, E., & Nyberg, N. (2019). Hiilidioksidi: Uhka vai mahdollisuus? - Tutkimuksellinen lähestymistapa ilmastonmuutokseen. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 4(1), 74–81. Retrieved from https://www.lumat.fi/index.php/lumat-b/article/view/418