Tieto- ja viestintäteknologiaa maastoon: kuviin tallennetun sijaintitiedon hyödyntäminen opetuksessa

  • Justus Mutanen BioPop-keskus, Helsingin yliopiston LUMA-keskus,

Abstract

Koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen on tärkeää etenkin biologiassa ja maantieteessä. Maasto-opetusta tarvitaan, jotta biologian ja maantieteen oppimistavoitteet voidaan saavuttaa. Lisäksi maasto-opetuksen avulla voidaan lisätä oppilaiden kiinnostusta luonnontieteitä kohtaan ja edistää asenne- ja arvotavoitteiden toteutumista. Opetussuunnitelmauudistuksessa maasto-opetuksen merkitys korostuu sekä peruskoulun että lukion opetuksessa. Myös tieto- ja viestintäteknologian (TVT) merkitys uusissa opetussuunnitelmissa on kasvanut ja TVT:n monipuolista käyttöä edellytetään kaikissa oppiaineissa. TVT voidaan yhdistää myös maasto-opetukseen. Tässä artikkelissa esitellään maasto-opetuksen työtapa, jossa hyödynnetään kuviin tallennettua sijaintitietoa yhteisöllisessä tutkimustehtävässä. Työtapaa voidaan soveltaa myös luonnontieteiden lisäksi moniin muihin oppiaineisiin ja eheyttäviin oppimiskokonaisuuksiin.

Published
2015-12-30
Section
Articles